INFO NA PRÁZDNINY

29. 6. 2019

INFO NA PRÁZDNINY

VÁŽENÍ RODIČE,

PROSÍME,

  • PŘIHLASTE SE DO 30.6 2019
  • ON - LINE K ODBĚRU STRAVY  - STRÁNKA ŠJ HOLEČKOVA
  • ZADEJTE SI TRVALÝ PŘÍKAZ K PLACENÉ ŠKOLNÉHO
  • OD 10.9.2019 VE VÝŠI 400 KČ.                                                                                                                                                          DĚKUJEME.

 

V DOBĚ PRÁZDNIN SE OBĚDY

ODHLAŠUJÍ DEN PŘEDEM DO 10,00 HODIN V ČERVENCI NA TELEFONNÍM ČÍSLE 730 874 911,

 V MĚSÍCI SRPNU NA TELEFONNÍM ČÍSLE 730 874 910.

ŠKOLNÉ SE PLATÍ V HOTOVOSTI

V DEN NÁSTUPU DO MŠ

VE VÝŠI 200,- KČ ZA MĚSÍC.

Upozornění

Vážení rodiče,

z důvodu obnovení  výběru úplaty za vzdělávání v mateřské škole uhraďte do 15.6.2020 částku 400 KČ  na účet školy. DĚKUJEME.

  •  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY O PRÁZDNINÁCH

1.ČERVENCE – 24. ČERVENCE

PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA

27.ČERVENCE – 31. ČERVENCE

UZAVŘENY VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

3.SRPNA – 21. SRPNA

MŠ SCHWEITZEROVA UZAVŘENA

NÁHRADNÍ MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

24.SRPNA – 31. SRPNA

UZAVŘENY VŠECHNY MATEŘSKÉ ŠKOLY

Školní rok začíná v úterý 1.září 2020

  •  

TELEFONNÍ ČÍSLA

KANCELÁŘ                              730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

  •  

PROSÍME RODIČE O BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ ŠKOLNÉHO DO 15. DNE STÁVAJÍCÍHO MĚSÍCE.

ČÍSLO ÚČTU:

2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

Částka:  400 Kč

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI , KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31.8.2020 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

DĚKUJEME.

 

 

Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie