ŘIDIČEM TRAMVAJE

25. 6. 2019

ŘIDIČEM TRAMVAJE

25. ČERVNA - STŘEDŇÁCI A 27. ČERVNA - VELIČÁCI   PŮJDOU V 9,30 HODIN  NA INTERAKTIVNÍ PROHLÍDKU TRAMVAJE.

PROSÍME O ZAPLACENÍ 50,- KČ. DĚKUJEME.

Upozornění

 

PROSÍME RODIČE O BEZHOTOVOSTNÍ PLACENÍ ŠKOLNÉHO

DO 15. DNE STÁVAJÍCÍHO MĚSÍCE.

ČÍSLO ÚČTU:

2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

Částka: 400,-Kč

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI , KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31.8.2020 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

DĚKUJEME

 

 

Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Fotogalerie