Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Akce

 

AKCE PRO DĚTI PLÁNOVANÉ A ORGANIZOVANÉ ŠKOLOU

 

1. Přivítání v MŠ

   Termín: září

 

2. Za drakem do polí, drakiáda a posezení u táboráčku.

   Termín: 11.října od 15,30 hodin

            

3. Uspávání broučků.

   Termín: 15.listopadu od 15,30 hodin

 

4. Mámo, táto, přijďte  za mnou do školky, budeme si společně hrát a vyrábět.

   Termín: podle zájmu rodičů 

 

5. Mikulášská nadílka – společná celoškolní oslava, na níž jsou děti obdarovány mikulášskou nadílkou - dopoledne

   Rozsvícení vánočního stromu 

   Termín: 29.listopadu od 15,30 hodin

   Vánoční rozjímání – třídní oslava Vánoc, společné zpívání koled - dopoledne

  

 

6. Karneval – společná celoškolní veselice

   Termín: 21.února

 

7. Jarní probouzení – vynášení smrtky, tradice vycházející z lidové tradice

    Termín: 12.dubna

 

8. Slet čarodějnic a čarodějů – společná akce rodičů a dětí na školní zahradě

    Termín: 25. dubna

 

9. Besídka ke Dni matek – děti připravují dárečky pro maminky a také jim předvedou

    na třídní slavnosti program, který připravily

   Termín: 14., 15., 16..květen

 

10. Oslava svátku dětí – celoškolní slavnost

    Termín: červen

 

11. Výlet – autobusový zájezd s tematickou náplní

    Termín: červen 

 

12. Zvonění na zvoneček – slavnostní rozloučení s budoucími školáčky

     Termín: 13.června 

     Posezení u táboráčku– společně s rodiči zakončení školního roku  

    AKCE PRO RODIČE:

1. Informativní schůzka pro rodiče 1., 2. a 3. třídy

     Termín: září  

 

2. Schůzka s rodiči předškolních dětí

    Nároky a požadavky na dítě v 1. třídě ZŠ, problémové děti, školní zralost dítěte 

    Termín: listopad   

  

 

3.Den otevřených dveří  -  duben

  Zápis do MŠ pro rodiče a jejich děti - květen

 

 

 

 

Upozornění

NOVÉ TRVALÉ PŘÍKAZY NA ČÁSTKU 500KČ NASTAVTE V ZÁŘÍ OD 5. DO 15.DNE V MĚSÍCI.

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2022 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

  •  

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.