Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Aktuality

 

HALÓ PANE KARNEVALE, RAČTE DÁLE, RAČTE DÁLE!…

TAK TĚMITO SLOVY OD PONDĚLÍ 18. ÚNORA PŘIVÍTÁME KARNEVALOVÉ VESELÍ.

RODIČE PŘIPRAVTE DĚTEM KRÁSNÉ MASKY, TAK ABY SE VŠECHNY DĚTI PROMĚNILY V RŮZNÉ POHÁDKOVÉ BYTOSTI A ZVÍŘÁTKA. TĚŠÍME SE NA ZÁBAVU OPRAVDU VELKOLEPOU, SOUTĚŽE, TANEČKY, PŘEDVÁDĚNÍ  MASEK  PŘI PROMENÁDĚ A POJÍDÁNÍ  SLADKÝCH  MASOPUSTNÍCH  KOBLÍŽKŮ. NÁLADA BUDE RADOSTNÁ A VESELÝ SMÍCH DĚTÍ BUDE SLYŠET ŠIROKO, DALEKO.

V PONDĚLÍ 18. ÚNORA

SE SEJDEME VE ŠKOLCE NAČESANÍ S ROZTODIVNÝMI ÚČESY

V ÚTERÝ 19. ÚNORA

SI ZASE UŽIJEME DEN ŠÁLOVÝ

VE STŘEDU 20. ÚNORA

SE OZDOBÍME KORÁLKY, TALISMANY A JINÝMI PŘÍVĚSKY.

VE ČTVRTEK 21. ÚNORA

OD RÁNA BUDEME PŘEVLEČENI V MASKÁCH A ODPOLEDNE OD 15,30 HODIN SI SPOLEČNĚ S RODIČI PROJDEME ŠKOLKU A ZA SPLNĚNÉ ÚKOLY DOSTANEME V JÍDELNĚ KOBLÍŽKY.

V PÁTEK 22. ÚNORA

ZAKONČÍME KARNEVALOVÉ VESELÍČKO PYŽAMOVÝM DNEM.

PROSÍME RODIČE O ZAPLACENÍ 80,- KČ A O DROBNÉ POHOŠTĚNÍ

 NA ODPOLEDNÍ KARNEVAL.

 

Upozornění

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
1.7. - 28.7. uzavřena MŠ Schweitzerova

náhradní pro MŠ Schweitzerova MŠ Střední Novosadská

31.7. - 4.8. uzavřeny všechny MŠ

7.8. - 25.8. provoz MŠ Schweitzerova

28.8. - 31.8. uzavřeny všechny MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAČÍNÁ 1.9.2023

-------------------------------------------

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO 

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1.1.2023

PROSÍME O NASTAVENÍ TRVALÉ PLATBY ŠKOLNÉHO V TERMÍNU

 OD 10. – 15. DNE V MĚSÍCI.

ČÁSTKA :   od 1.10. 2022 - 650Kč

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2023 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

-------------------------------------------

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.