Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

8. 4. 2021

NÁVRAT DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY OD 12. DUBNA 2021

Rozhodnutím vlády se v pondělí 12. 4. 2021 mohou vrátit pouze ty děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání a tudíž je pro ně vzdělávání povinné. JSOU TO DĚTI, KTERÉ JDOU V LETOŠNÍM ROCE K ZÁPISU DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY. 

Všechny tyto děti jsou od pondělí 12. 4. 2021 přihlášeny ke stravě. Pokud víte, že Vaše dítě do MŠ nenastoupí, odhlaste stravu do pátku 9. 4. 2021, do 10 hodin - www.strava.cz.

Návrat dětí do MŠ platí také pro děti rodičů IZS a vybraných profesí, ve věku 3 - 5 let. V tomto případě je nutné si přihlásit stravu do pátku 9. 4. 2021 do 10 hod. - www.strava.cz.  Rodiče těchto dětí musí při nástupu, doložit POTVRZENÍ ZAMĚSTNAVATELE. 

AKTUÁLNÍ  INFORMACE  OD PONDĚLÍ 12. 4. 2021:

  • děti v MŠ nemusí používat roušky 
  • povinné neinvazivní antigenní testování dětí bude probíhat 2x týdně (pondělí + čtvrtek) v jídelně mateřské školy za asistence Vás, rodičů a paní učitelky. Vyhodnocení testu může trvat až 15 min, vyhraďte si, prosím, dostatek času. Musíte počkat na výsledek. V případě negativního testu může dítě zůstat v MŠ, v případě pozitivního testu si musíte dítě bezpodmínečně odvést. 

Postup při testování je podrobně vysvětlen na  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4

Moc se na Vás už těšíme.

Upozornění

VÁŽENÍ RODIČE,

DO 10. ČERVNA

SE  PŘIHLASTE ON- LINE KE STRAVOVÁNÍ.

 PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA WWW.SJHOLECKOVA.CZ.

  •  

OD 1. ČERVENCE

ZRUŠTE TRVALÉ PŘÍKAZY NA PLACENÍ ŠKOLNÉHO.

NOVÉ PŘÍKAZY NA ČÁSTKU 400KČ NASTAVTE OD 5. ZÁŘÍ DO 15.DNE V MĚSÍCI.

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2022 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

  •  

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC ČERVENEC V ČÁSTCE 200KČ ZAŠLETE

DO 15. 7. 2021

ČÍSLO ÚČTU: 2901012550/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 7

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

  •  

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC SRPEN V ČÁSTCE 200KČ ZAŠLETE DO 15. 8. 2021

ČÍSLO ÚČTU:  2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 8

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

INFORMACE PRO RODIČE 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  LETNÍ PRÁZDNINY

1.- 23.7. - MŠ SCHWEITZEROVA UZAVŘENA 

náhradní škola - MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

26.- 30.7. všechny MŠ UZAVŘENY

2.- 20.8. PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA

23.- 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.