Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

20. 5. 2021

SEZNAM PŘIJATÝCH DĚTÍ OD ŠKOLNÍHO ROKU 2021/2022

V souladu s ustanovením §34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších právních předpisů (dále správní řád).

Základní škola, jejíž činnost vykonává Fakultní základní škola Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10,

příspěvková organizace, jménem ředitele, zveřejnila seznam dětí pod registračním číslem přijatých k předškolnímu vzdělávání v Mateřské škole Schweitzerova 12, Olomouc, ve školním roce 2021/2022.

 

VÁŽENÍ RODIČE,

ZVEŘEJNĚNÍM SEZNAMU PŘIJATÝCH DĚTÍ SE POVAŽUJÍ ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ ZA OZNÁMENÁ.

ROZHODNUTÍ O NEPŘIJETÍ DÍTĚTE BUDE ZASLÁNO ZÁKONNÉMU ZÁSTUPCI POŠTOVNÍM DORUČENÍM DO VLASTNÍCH RUKOU.Dokumenty ke stažení

PDF SEZNAM DĚTÍ PŘIJATÝCH NA ŠKOLNÍ ROK 20212022.PDF 49600 Kb

Upozornění

VÁŽENÍ RODIČE,

DO 10. ČERVNA

SE  PŘIHLASTE ON- LINE KE STRAVOVÁNÍ.

 PŘIHLÁŠKU NAJDETE NA WWW.SJHOLECKOVA.CZ.

  •  

OD 1. ČERVENCE

ZRUŠTE TRVALÉ PŘÍKAZY NA PLACENÍ ŠKOLNÉHO.

NOVÉ PŘÍKAZY NA ČÁSTKU 400KČ NASTAVTE OD 5. ZÁŘÍ DO 15.DNE V MĚSÍCI.

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2022 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

  •  

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC ČERVENEC V ČÁSTCE 200KČ ZAŠLETE

DO 15. 7. 2021

ČÍSLO ÚČTU: 2901012550/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 7

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

  •  

ŠKOLNÉ ZA MĚSÍC SRPEN V ČÁSTCE 200KČ ZAŠLETE DO 15. 8. 2021

ČÍSLO ÚČTU:  2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 8

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

INFORMACE PRO RODIČE 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ  LETNÍ PRÁZDNINY

1.- 23.7. - MŠ SCHWEITZEROVA UZAVŘENA 

náhradní škola - MŠ STŘEDNÍ NOVOSADSKÁ

26.- 30.7. všechny MŠ UZAVŘENY

2.- 20.8. PROVOZ MŠ SCHWEITZEROVA

23.- 31.8. všechny MŠ UZAVŘENY

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.