Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Pro rodiče

CO POTŘEBUJÍ DĚTI v naší mateřské škole:

Všechny věci by měly být podepsané – označené

Do třídy:

papučky s pevnou patou – z důvodu bezpečnosti

tričko s krátkým rukávem

tepláky nebo sukni

pyžamko 1. a 2. třída

náhradní tričko, tepláky, v zimě punčocháče, spodní prádlo

kartáček na zuby a dětskou zubní pastu - 2. a 3. třída

Na pobyt venku:

čepici – v létě kšiltovku nebo klobouček, v zimě teplou čepici

pláštěnku, která je neustále v šatně a vždy k dispozici

žádáme o pochopení – nedávat dětem deštníky – z důvodu bezpečnosti

vhodnou pevnou obuv

bundy, kalhoty

v zimním období rukavice -  palčáky

takové oblečení, které mohou děti ušpinit

Pro sporty:

tenisky s jemnou podrážkou na tenisové hrátky

plavky a ručník

gumové botky k bazénu

plastová lahev na pití

 POPRVÉ BEZ MÁMY

ANEB JAK USNADNIT DÍTĚTI VSTUP DO MATEŘSKÉ ŠKOLY!

Jak zvládnout první dny ve školce.

Vývoj každého dítěte je velmi individuální. Proto může být obtížné určit ten "správný věk" pro nástup do kolektivního zařízení typu klasické mateřské školy. Obvykle to bývá někdy mezi druhým a čtvrtým rokem věku. Pokud můžeme, přihlédněme při rozhodování o nástupu do mateřské školy ke zralosti dítěte. Realita je ovšem taková, že čas nástupu dítěte do kolektivního zařízení bývá zpravidla určen koncem rodičovské dovolené a naplněností mateřských škol ve spádové oblasti.

Udává se, že průměrné adaptační období dítěte v mateřské škole trvá asi dva měsíce. Je to doba, kdy se i zralé děti potýkají s nejrůznějšími potížemi. Dle svého osobního temperamentu mohou být více plačtivé, podrážděné, uzavřené, výbušné. Může se u nich projevit chování typické pro mladší věk (věkový regres) – odmítají se samy oblékat, chtějí krmit apod. Výjimkou nemusí být ani některé psychosomatické příznaky – stížnosti na bolesti bříška či hlavy, zvýšená teplota, přechodné noční pomočování. Podobné potíže mohou potkat i děti, které do školky již chodily, ale na delší dobu docházku přerušily (často tedy po návratu z letních prázdni či delší nemoci).

Jak dítěti pomoci, aby se v mateřské škole zadaptovalo co nejlépe

Zkusme se na situaci nejdřív podívat dětskýma očima. Tříletý prcek byl dosud zvyklý, že měl - své dospěláky-  téměř nepřetržitě k ruce. Pohyboval se ve známém bezpečném prostředí. Nástupem do školky přestává být v centru dění a stává se jedním z partičky vrstevníků logicky vyhledávajících oporu v jediném dospělém, který je k dispozici, v paní učitelce. V její moci ale není vždy bez prodlení reagovat na všechny ústrky a bolístky, které dítě potkávají. K tomu si přidejme rozčarování související se spoustou kamarádů, díky kterým se dítě na školku těšilo. Kamarádi odmítají hrát jeho oblíbenou hru, vezmou mu nejlepší hračku a někdy dokonce omylem i bačkůrky. Kdo by se tedy mohl divit, že dítě není od prvního okamžiku školkou naprosto nadšené? Abychom se do pocitů dítěte vcítili ještě lépe, můžeme si třeba vzpomenout na svůj nástup do prvního zaměstnání. Komu z nás tehdy bylo do zpěvu?"

Vždy stojí za to vyslechnout, co vlastně dítěti ve školce chybí, co konkrétně se mu tam nelíbí (děti zpočátku obtížně zvládají ranní rozloučení, stolování, převlékání a popolední spánek). Tento rozhovor by měl probíhat v klidné atmosféře, nikoliv tedy těsně před odchodem do školky.

Na konkrétní stížnost pak rodič může reagovat snahou o hledání řešení: „Co můžeme udělat, aby ranní loučení ve školce nebylo pro tebe tak smutné?“ nebo „Které tričko se ti lépe obléká?“ Dítě se postupně naučí, že může mít aspoň některé věci pod kontrolou, může se rozhodnout, což podpoří jeho sebejistotu a později i samostatnost. Z pozice rodiče je však nutné dát si pozor, aby skutečná podpora nesklouzla k posluhování dítěti a podpoře nesmyslného manýrování.

Vše začíná ranním vstáváním.

Velkou roli rovněž hraje, v jaké atmosféře probíhá ranní vstávání a cesta do školky. Vyplatí se raději dítě vzbudit o pár minut dřív, dopřát si ranní pomazlení, na chleba s medem namalovat sluníčko a cestu do školky strávit v nerušeném počítání všech červených aut, která potkáme. Na pohodu dítěte se přenáší i rozpoložení rodiče. Pokud se rodič, který vede dítě do školky, sám v sobě potýká s nejistotou, zda svou ratolest příliš netrápí, nepomůže mu ani křečovitý úsměv a hra - však my to zvládneme!

Bohužel jsou situace, kdy se ideální řešení hledá jen velmi těžko. Jsou-li oba rodiče zaměstnaní a k ruce není žádná hlídací teta či babička, jediné možné řešení je, aby dítě trávilo ve školce většinu dne. Jediný způsob, jakým dítěti můžeme situaci usnadnit, je podpora a intenzivní kontakt v čase, který máme společně k dispozici.

Dopřejme dítěti možnost ovlivnit ve vymezených úsecích to, jak budeme čas společně trávit. Naslouchejme mu a trpělivě reagujme na jeho stížnosti a opakované věty typu - zítra už tam nepůjdu. Skutečnou výzvou je zvládnout vlastní emoce plynoucí ze situace, která nemá jiné východisko než přizpůsobení. S nadhledem se dá říci, že rodič i dítě stojí před stejnou výzvou. Když rodič dokáže situaci ustát, předvádí naživo dítěti řešení. Život přináší řadu nepříjemných situací a na nás rodičích je, abychom jimi dítě dokázali citlivě provázet. Stejně nebezpečný je extrém opečovávání skleníkové květinky i přesvědčení, že nástupem do školky se dítě ze dne na den promění v malého dospělého, který najednou pochopí, že v životě to tak prostě chodí," dodává.

ADAPTAČNÍ PLÁN

Počáteční fáze první 3 dny:

Jeden z rodičů přijde s dítětem do MŠ (pokud možno vždy ve stejnou dobu), zůstane spolu s ním cca I hodinu (může i delší čas) ve třídě a pak zase odchází společně domů.

Rodič -je spíše pasivní, nenaléhá na dítě, aby se od něj vzdálilo, akceptuje, že dítě vyhledává jeho blízkost, jeho úlohou je „být bezpečným přístavem”.

Pokud možno si nečte ani nehraje s jinými dětmi. Dítě musí mít pocit, že pozornost rodiče je mu kdykoliv k dispozici.

Učitel -je opatrný, nenaléhá na navázání kontaktu s dítětem. Může mu nabízet hračky nebo se s ním zapojí do hry. Pozoruje chování rodiče a dítěte, nesnaží se je oddělit.

Cílem 4. dne je předběžně rozhodnout o délce adaptace. Pár minut po vstupu do třídy se rodič s dítětem rozloučí, místnost opustí, ale zůstane nablízku. Reakce dítěte je měřítkem pro pokračování nebo přerušení tohoto pokusu o odloučení.

Odloučení trvá maximálně 30 minut. To platí i v případě, že dítě začne plakat, ale rychle a natrvalo se nechá utišit učitelem.

Pokud dítě po odchodu rodiče působí rozrušeně, vystrašeně, sklíčeně nebo začne plakat a je k neutěšení, je třeba rodiče ihned přivolat.

Stabilizační fáze:

Od 4. dne se pokoušíme o následující kroky:

Učitel převezme od rodiče péči o dítě.

 

 

Rodič nechává stále častěji učitele reagovat na signály dítěte a pomáhá mu pouze v případě, že dítě učitele ještě neakceptuje.

Pokud se dítě při pokusu o odloučení 4. den nechalo utěšit učitelem, je doba odloučení 5. den prodloužena. 5. a 6. den je nezbytná přítomnost rodiče v MŠ (ne však přímo ve třídě), aby mohl být v případě potřeby přivolán do třídy.

Pokud nelze dítě 4. den utišit, měl by se rodič 5. a 6. den nadále účastnit dění přímo ve třídě,

7.den pak podle stavu dítěte podnikneme nový pokus o odloučení.

 

Závěrečná fáze:

Rodič se v MŠ   nezdržuje. Je však dosažitelný pro případ, že by dítě výjimečně potřebovalo jeho podporu.

Adaptace je ukončena, když dítě akceptuje učitele jako „bezpečnou základnu” a nechá se od něj utěšit.

Tak je tomu například v případě, když dítě protestuje proti odchodu rodiče, avšak nechá se učitelem rychle utěšit a v dobré náladě si hraje.

  •     

KuliFerdovo DESATERO předškoláka

POHYB – Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze.

 Už umím házet a chytat míč, běhat a skákat. Dovedu se sám obléci (zapnout zip, knoflíky, obléci čepici a rukavice, zavázat tkaničku). Umím správně stolovat, používat kapesník a toaletu. Své věci a hračky dovedu uklidit na správné místo.

 SAMOSTATNOST – Dítě by mělo být relativně citově samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování.

 Už umím být občas bez rodičů (u babičky, na škole v přírodě). Dovedu říci, co si myslím, s čím souhlasím a nesouhlasím, a dodržuji dohodnutá pravidla.

 JAZYK A ŘEČ – Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti.

 Už umím správně vyslovovat všechny hlásky, rozumím většině slov, dovedu vyprávět různé příběhy a povídat si s dospělými a kamarády. Napíšu hůlkovým písmem své jméno.

 MANIPULACE – Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou orientaci.

 Už umím pracovat se stavebnicemi, modelovat, stříhat, nalepovat, kreslit a malovat. Dovedu správně držet tužku, znám geometrické tvary (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník). Vím, kde je vpravo a vlevo.

 VNÍMÁNÍ – Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy.

 Už umím rozeznat barvy, velikosti, tvary a společné znaky jednotlivých věcí. Dovedu slabikovat slova, rozpoznám rozdíl mezi číslicemi a písmeny. Znám základní dopravní značky a dovedu správně zareagovat na zvukové a světelné signály.

 MYŠLENÍ – Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se v elementárních matematických pojmech.

 Už umím počítat na prstech a vyjmenuji číselnou řadu (v rozsahu do 5 až 10). Dovedu srovnat skupiny věcí podle počtu (o kolik je jeden větší či menší). Třídím a porovnám předměty podle barvy, tvaru, velikosti, délky a váhy. Vím, kde je nad,  pod, dole, nahoře, uvnitř a vně. Co je dříve, později, včera a dnes. Umím řešit jednoduché hádanky, slovní příklady, rébusy a labyrinty.

 PAMĚŤ – Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit.

 Zapamatuji si, co jsem prožil, viděl a slyšel, a dokážu o těchto zážitcích vyprávět. Pamatuji si říkadla, básničky a písničky. Soustředím se na různé úkoly a dovedu je samostatně dokončit.

 PRAVIDLA – Dítě by mělo být přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky ve skupině.

 Už umím správně pozdravit, poprosit, poděkovat a omluvit se. Dovedu si povídat s ostatními dětmi a dospělými, umím se podělit o hračky a sladkosti. Poznám, co si druhý přeje, a dokážu se s ním dohodnout. Beru ohled na ostatní a umím říci  svůj názor. Pomáhám mladším dětem.

 TVOŘIVOST – Dítě by mělo vnímat kulturní podněty a projevovat tvořivost.

 Už umím pozorně sledovat děj pohádky, divadelního nebo hudebního představení. Účastním se různých zábavných programů, slavností, sportovních akcí, výstav a dovedu říci, co jsem zde viděl, slyšel a co mne zaujalo. Znám mnoho pohádek a  příběhů, mám své oblíbené hrdiny. Umím řadu písniček, básní a říkadel. Dokážu zahrát krátkou divadelní roli a zúčastnit se různých her (např. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře).

 ZNALOSTI – Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě.

 Už se orientuji ve svém blízkém okolí (vím, kde bydlím, kam chodím do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit, když jsem v nouzi). Vím, jak se mám chovat doma, ve školce, u lékaře, v obchodě, na ulici nebo při setkání s cizími lidmi.  Poznám a rozliším povolání, přístroje, dopravní prostředky, členy rodiny, rostliny a zvířata. Mám řadu poznatků o naší zemi (města, hory, řeky, jazyk, kultura), planetě (světadíly, jiné země a národy), vesmíru, ročních obdobích, počasí a  cestování.

  •  

Provozní řád školy

Provoz MŠ, docházka dětí do MŠ:

Pondělí – pátek: od 6,15 – 17,00 hod.

Děti se schází od  6,15 do 7,30  ve 2. třídě (přízemí). Od 7,30hod. odchází děti do svých tříd.

Od 16,00 – 17,00 hod. se všechny děti rozchází ve 2. třídě. 

 Z provozních důvodů, v mimořádné situaci je možno oddělení spojit, přestože by počet dětí přesahoval stanovenou kapacitu.

Režim dne je  přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje věkové zvláštnosti dětí, je volný, stanovuje pevně pouze dobu stravování a odpočinku dětí.

Nástup dětí probíhá předáním dítěte zákonným zástupcem učitelce.

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 8,30 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů.

Činnosti řízené pedagogem probíhají denně po spontánních hrách podle věku, potřeb, zájmů  a schopností dětí.

Pohybové aktivity – MŠ je plně vybavena pro tyto činnosti  dostatkem nářadí i náčiní, bohatě vybavenou školní zahradou, pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne.

Pobyt venku je organizován denně dle věku, počasí a stavu ovzduší.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Lehátka s lůžkovinami jsou uložena v dobře větratelných místnostech. Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby, ručníky každý týden, prostírání omýváno každý den. Děti 5 - 6 leté neleží na lehátku, ale mají relaxační chvilku, grafomotorická cvičení, klidové hry.

Stravování- strava je dovážena, děti jsou vedeny k samostatnosti, zaměstnanci jsou proškoleni o hygienických normách.

Pitný režim – od 7,00 hodin mají děti po celý den pití k dispozici.

Ozdravná opatření – pravidelně je sledováno vytápění, provádí se větrání místností

(před zahájením provozu, v době pobytu venku). Podpůrné aktivity – dechová cvičení, plavecký výcvik, každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti.

Osvětlení – MŠ je vybavena zářivkami, V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení.

 

Upozornění

NOVÉ TRVALÉ PŘÍKAZY NA ČÁSTKU 500KČ NASTAVTE V ZÁŘÍ OD 5. DO 15.DNE V MĚSÍCI.

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2022 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

  •  

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.