Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

Pro rodiče

CO POTŘEBUJÍ DĚTI v naší mateřské škole:

Všechny věci by měly být podepsané – označené

Do třídy:

papučky s pevnou patou – z důvodu bezpečnosti

tričko s krátkým rukávem

tepláky nebo sukni

pyžamko 1. a 2. třída

náhradní tričko, tepláky, v zimě punčocháče, spodní prádlo

kartáček na zuby a dětskou zubní pastu - 2. a 3. třída

Na pobyt venku:

čepici – v létě kšiltovku nebo klobouček, v zimě teplou čepici

pláštěnku, která je neustále v šatně a vždy k dispozici

žádáme o pochopení – nedávat dětem deštníky – z důvodu bezpečnosti

vhodnou pevnou obuv

bundy, kalhoty

v zimním období rukavice -  palčáky

takové oblečení, které mohou děti ušpinit

Pro sporty:

tenisky s jemnou podrážkou na tenisové hrátky

plavky a ručník

gumové botky k bazénu

plastová lahev na pití

----------------------------------------------------

Nabízíme nadstandardní aktivity, které probíhají v odpoledních hodinách.

Kroužek seznamování s anglickým jazykem - výuka jazyků probíhá formou her vždy jedenkrát týdně v odpoledních hodinách. Při výuce vycházíme ze zkušenosti, že děti se nejvíce naučí a zapamatují prožitkem a při činnosti, která je baví. Základní slovíčka si osvojují pomocí her, básniček, písniček, kreslení a cvičení. V každé skupině je 10 – 12 dětí. 

Výuka lyžování pod vedením Občanského sdružení,,ROK s pohybem“ probíhá v zimních měsících během dopoledne 1x týdně v Hlubočkách.

Předplavecký výcvik ve spolupráci s Plaveckou školou Olomouc.

Logopedická péče pro děti s vadami řeči – s logopedem.

Judo do skol   - vedené profesionálním trenerém.

Taneční kroužek - odpoledne 1 x za 14 dnů - vede paní učitelka Sylva.

Atletická přípravka - vedená profesionálním trenérem.

Keramika – odpoledne 1 x za 14 dnů s paní učitelkou Lenkou se děti seznamují s keramickou hlínou a jejími vlastnostmi, naučí se modelovat jednoduché předměty, zdobit je a glazovat. Tvořivou činností si rozvíjí hrubou a jemnou motoriku, představivost, prostorové vztahy a estetické cítění.

 V odpoledních činnostech (14,45 – 15,30) hod. provádíme:

Zpívánky -  odpolední činnosti -  zpívání s klavírem a využití rytmických a melodických nástrojů, rozvíjíme v dětech hudební sluch, správnou výslovnost, smysl pro rytmus a intonaci.

Klubíčko pro předškolní děti a děti s odkladem školní docházky připravuje každoročně MŠ dopoledne procvičovací kurz grafomotoriky.

Sporťáček – pro všechny děti, které mají rády pohyb. Při výběru sportovních aktivit vycházíme z věku dětí a zároveň dbáme na upevňování kamarádství.

-----------------------------------------------------

Provozní řád školy

Provoz MŠ, docházka dětí do MŠ:

Pondělí – pátek: od 6,00 – 16,30 hod.

Děti se schází od  6,00 do 7,00  ve 2. třídě (přízemí). Od 7,00hod. odchází děti do svých tříd.

Od 15,45 – 16,30 hod. se všechny děti rozchází ve 2. třídě. 

Z provozních důvodů, v mimořádné situaci je možno oddělení spojit, přestože by počet dětí přesahoval stanovenou kapacitu.

Režim dne je  přizpůsoben podmínkám mateřské školy, respektuje věkové zvláštnosti dětí, je volný, stanovuje pevně pouze dobu stravování a odpočinku dětí.

Nástup dětí probíhá předáním dítěte zákonným zástupcem učitelce.

Spontánní hry probíhají po příchodu dětí do 8,30 hodin, při pobytu venku a v odpoledních hodinách před odchodem domů.

Činnosti řízené pedagogem probíhají denně po spontánních hrách podle věku, potřeb, zájmů  a schopností dětí.

Pohybové aktivity – MŠ je plně vybavena pro tyto činnosti  dostatkem nářadí i náčiní, bohatě vybavenou školní zahradou, pohybové aktivity probíhají v průběhu celého dne.

Pobyt venku je organizován denně dle věku, počasí a stavu ovzduší.

Odpočinek vychází z individuálních potřeb dětí. Lehátka s lůžkovinami jsou uložena v dobře větratelných místnostech. Lůžkoviny jsou měněny každých 21 dnů nebo podle potřeby, ručníky každý týden.  Děti 5 - 6 leté neleží na lehátku, ale mají relaxační chvilku, grafomotorická cvičení, klidové hry.

Stravování- strava je dovážena, děti jsou vedeny k samostatnosti, zaměstnanci jsou proškoleni o hygienických normách.

Pitný režim – od 7,00 hodin mají děti po celý den pití k dispozici.

Ozdravná opatření – pravidelně je sledováno vytápění, provádí se větrání místností -před zahájením provozu, v době pobytu venku. Podpůrné aktivity – dechová cvičení, plavecký výcvik, každodenní zdravotně zaměřené tělovýchovné činnosti.

Osvětlení – MŠ je vybavena zářivkami, V prostorách určených pro trvalý pobyt dětí je vyhovující denní osvětlení.

 

Dokumenty

doc ŠKOLNÍ ŘÁD 2022 2023.doc 153600 Kb
PDF DESATERO PRO RODIČE PŘED NÁSTUPEM DO ŠKOLKY.PDF 153584 Kb
PDF 10 DOBRÝCH RAD, KTERÉ VÁM I VAŠEMU DÍTĚTI USNADNÍ NÁSTUP DO ŠKOLKY.PDF 161552 Kb

Upozornění

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAČÍNÁ 1.9.2023

-------------------------------------------

ÚHRADA ŠKOLNÉHO 

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1.9.2023

PROSÍME O NASTAVENÍ TRVALÉ PLATBY ŠKOLNÉHO V TERMÍNU

 OD 10. – 15. DNE V MĚSÍCI.

ČÁSTKA :    650Kč

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2024 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

-------------------------------------------

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.

 

 

Kalendář akcí

předchozí Říjen 2023 následující
Po Út St Čt So Ne
           
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31