Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

TIPY NA ROZVOJOVÉ AKTIVITY PŘEDŠKOLÁKŮ

VÁŽENÍ RODIČE,

V PŘILOŽENÉ NABÍDCE MÁTE MOŽNOST SE SEZNÁMIT S  ROZVOJOVÝMI AKTIVITAMI, KTERÉ BY MĚL ZVLÁDNOUT PŘEDŠKOLÁK PŘED NÁSTUPEM DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY

Dokumenty

PDF ČASOVÁ ORIENTACE.PDF 336187 Kb
PDF MOTORIKA.PDF 289757 Kb
PDF PRACOVNÍ ZRALOST.PDF 212922 Kb
PDF PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST.PDF 117463 Kb
PDF PŘEDMATEMATICKÉ PŘEDSTAVY.PDF 221302 Kb
PDF ŘEČ A MYŠLENÍ.PDF 354017 Kb
PDF SLUCHOVÉ VNÍMÁNÍ.PDF 284954 Kb
PDF SOCIÁLNÍ CHOVÁNÍ.PDF 87194 Kb
PDF ZRAKOVÉ VNÍMÁNÍ.PDF 192034 Kb

Upozornění

 

PRÁZDNINOVÝ PROVOZ
1.7. - 28.7. uzavřena MŠ Schweitzerova

náhradní pro MŠ Schweitzerova MŠ Střední Novosadská

31.7. - 4.8. uzavřeny všechny MŠ

7.8. - 25.8. provoz MŠ Schweitzerova

28.8. - 31.8. uzavřeny všechny MŠ

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAČÍNÁ 1.9.2023

-------------------------------------------

 

ÚHRADA ŠKOLNÉHO 

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1.1.2023

PROSÍME O NASTAVENÍ TRVALÉ PLATBY ŠKOLNÉHO V TERMÍNU

 OD 10. – 15. DNE V MĚSÍCI.

ČÁSTKA :   od 1.10. 2022 - 650Kč

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2023 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

-------------------------------------------

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.