Mateřská škola
Schweitzerova


Fakultní základní škola a Mateřská škola Olomouc, Holečkova 10 příspěvková organizace

2022-2023

TANCOVÁNÍ

TANCOVÁNÍ

31.5.2023

ČARODĚJNICE

ČARODĚJNICE

4.5.2023

Plavání

Plavání

2.5.2023

POHÁDKA

POHÁDKA

14.4.2023

PLAVÁČCI

PLAVÁČCI

11.4.2023

Atletika

Atletika

8.3.2023

ŠAŠKOVÝ DEN

ŠAŠKOVÝ DEN

24.1.2023

KERAMIKA

KERAMIKA

19.1.2023

PEČEME VÁNOČKY

PEČEME VÁNOČKY

13.12.2022

PRVNÍ SNÍH

PRVNÍ SNÍH

12.12.2022

HRAVÁ VĚDA

HRAVÁ VĚDA

4.11.2022

PODZIMNÍ ZAHRADA

PODZIMNÍ ZAHRADA

21.10.2022

KERAMIKA

KERAMIKA

13.10.2022

DRAKIÁDA

DRAKIÁDA

6.10.2022

ATLETIKA

ATLETIKA

5.10.2022

PLAVÁČCI

PLAVÁČCI

4.10.2022

MALÁČCI

MALÁČCI

9.9.2022

Upozornění

ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 ZAČÍNÁ 1.9.2023

-------------------------------------------

ÚHRADA ŠKOLNÉHO 

VÁŽENÍ RODIČE,

OD 1.9.2023

PROSÍME O NASTAVENÍ TRVALÉ PLATBY ŠKOLNÉHO V TERMÍNU

 OD 10. – 15. DNE V MĚSÍCI.

ČÁSTKA :    650Kč

ČÍSLO ÚČTU: 2601012540/2010

VARIABILNÍ SYMBOL: 5

DO POZNÁMKY: JMÉNO DÍTĚTE

ŠKOLNÉ NEPLATÍ DĚTI, KTERÉ DOVRŠÍ 6 LET DO 31. 8. 2024 A DĚTI S ODKLADEM ŠKOLNÍ DOCHÁZKY.

-------------------------------------------

TELEFONNÍ ČÍSLA

 KANCELÁŘ                               730 874 910

 1.TŘÍDA MALÁČCI                  730 874 960

 2.TŘÍDA STŘEDŇÁČCI            730 874 961

 3. TŘÍDA VELIČÁCI                 730 874 962

Pro odhlašování stravy slouží pouze číslo 730 874 942!

DĚKUJEME.